Litera prawa

Zwrot oprogramowania

Informujemy, że prawo do zwrotów oprogramowania komputerowego i treści cyfrowych zakupionych na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, jest ograniczone.

Licencje BOX i OEM

Zgodnie z art. 38 pkt 9 prawo do zwrotu zakupionego programu komputerowego dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu istnieje przez okres 14 dni lub do momentu jego otwarcia po dostarczeniu.

W przypadku gdy zdecydowali się Państwo na zwrot nie otwartego produktu, prosimy o przesłanie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, którego wzór znajdą Państwo na stronie https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php.

Licencje ESD

Zgodnie z art. 38 pkt 13 konsumentowi nie przysługuje prawo do zwrotu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.